Arsip Kategori: Hobi

Kosakata Harian Bahasa Arab (BISA) #75

kosakata harian bahasa arab 75

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

📚 المُفْرَدَاتُ اليَوْمِيَّةُ – بِيْسَا

📝 Kosakata Harian Bahasa Arab – BISA

📰 Tema Umum 12 :

هِوَايَةٌ

Hobi

Tema Khusus 1 :

هِوَايَةٌ

Hobi bagian ke 5

1. Basket : كُرَةُ السّلَّةِ Baca lebih lanjut

Kosakata Harian Bahasa Arab (BISA) #74

kosakata harian bahasa arab 74

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

📚 المُفْرَدَاتُ اليَوْمِيَّةُ – بِيْسَا

📝 Kosakata Harian Bahasa Arab – BISA

📰 Tema Umum 12 :

هِوَايَةٌ

Hobi

Tema Khusus 1 :

هِوَايَةٌ

Hobi bagian ke 4

1. Menjahit : خِيَاطَةٌ Baca lebih lanjut

Kosakata Harian Bahasa Arab (BISA) #73

kosakata harian bahasa arab 73

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

📚 المُفْرَدَاتُ اليَوْمِيَّةُ – بِيْسَا

📝 Kosakata Harian Bahasa Arab – BISA

📰 Tema Umum 12 :

هِوَايَةٌ

Hobi

Tema Khusus 1 :

هِوَايَةٌ

Hobi bagian ke 3

1. Filateli (koleksi Perangko) : جَمْعُ الطَّوَابِعِ Baca lebih lanjut

Kosakata Harian Bahasa Arab (BISA) #72

kosakata harian bahasa arab 72

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

📚 المُفْرَدَاتُ اليَوْمِيَّةُ – بِيْسَا

📝 Kosakata Harian Bahasa Arab – BISA

📰 Tema Umum 12 :

هِوَايَةٌ

Hobi

Tema Khusus 1⃣ :

هِوَايَةٌ

Hobi bagian ke 2

1. Olahraga : رِيَاضَةٌ Baca lebih lanjut

Kosakata Harian Bahasa Arab (BISA) #71

kosakata harian bahasa arab 71

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

📚 المُفْرَدَاتُ اليَوْمِيَّةُ – بِيْسَا

📝 Kosakata Harian Bahasa Arab – BISA

📰 Tema Umum 12 :

هِوَايَةٌَ

Hobi

Tema Khusus 1⃣ :

هِوَايَةٌ

Hobi

1. Membaca : قِرَاءَةٌ Baca lebih lanjut

%d blogger menyukai ini: